2018-10-03 20:14:22

Dani kajkavske riječi u Zlataru

I ove je godine kraj rujna obilježili su tradicionalni Dani kajkavske riječi u Zlataru. Jedan od najzapaženijih dijelova te kulturne manifestacije je pjesnička smotra na kojoj se predstavljaju odabrani radovi učenika kajkavskog govornog područja.

Kao i u nekoliko proteklih godina, i ove je godine naša škola sa nekoliko radova konkurirala za objavljivanje u zborniku smotre. Ove godine među odabranima između 292 pristigla rada bila je pjesma Senj učenice 8. razreda Melani Draganić koju je u subotu 29. 9. izvela pred brojnom publikom. Još jednom je potvrdila da vrijedi ulagati trud u stvaralaštvo na kajkavskom narječju.

Mario Hranj, prof.

Senj

 

Gledim daljeki pot,

tom daljeke, daljeke.

 

Glaj, dolazi nieki!

Vidim same meglu,

praznu i nijemu.

 

Ida mi sa bliže,

z noge na nogu – sa bliže.

 

Glaj, dolazi nieki!

V tišine, v daljine.

 

Pemalu edlaziju tragi,

edlazi sena,

edlazi taj nieki z senja.

 

Jie ga kmica.

 

Glaj, edlazi nieki!

Z mojega senja…

 


Osnovna škola Gornje Jesenje